Quinta - Vila Verde de Ficalho, Serpa, para venda

 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/39e86f71-f5ca-4f40-a39c-2299180a25b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/07407e35-7ae3-4302-886c-c86e041bb0d5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/0d73bade-1eb7-4d11-8e10-5d480c7c1fb0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/69a86ed3-93bf-41fe-8e78-ac6a775ae9c4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/92256f70-4958-4e35-9c46-5b3f0a537fa0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/117be0c0-fc55-4678-ad6e-548d6fe03cb5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/a9c66fb5-35fc-43ee-8c01-b14134ca541a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/29142dae-c430-4c95-8fbe-9bd0aa7dfeaf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/8894ccab-ce15-4e7d-87f5-c905ec2ccd5b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/093fc59e-4c2b-4af0-92b2-4cfbc18d8abf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/6d8fec7e-812e-411f-ac4e-a735bccb3f6c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/98035131-c6cd-483f-8af0-a69898367eff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/249e6a48-20c4-47d2-941a-a4cf1c2cbcbc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/9819d43f-897a-4bb4-b0e2-035fe02c0f40.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/c1a8c98d-eb1f-4307-be27-e77c3c7635a4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/3d8ffb36-31cd-42e8-bd3d-56dbc40a1260.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/6d2d2f50-f718-44a9-9646-ad3e20d20bed.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/a1a86c9d-12d3-4bc5-991b-937ef5644b97.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/4b65e9e2-d5fb-4c54-a996-7c168d487010.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/1696d4ac-56b6-4388-9c12-a138cb93ae1e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/1b9a1664-7872-4f54-9d7a-c5667412a6a5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/a357f21c-9006-4ee1-b8d4-215ae000afc2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/8036935c-7857-4715-990e-f1dc181ca0d3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/348fe293-0f48-4ce1-80b2-23ae5ccddd08.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/26e080a9-5b64-4925-a6af-974c208af629.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/16459656-8a62-4b1c-9d6a-8bf730cdf81b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/1499314f-0625-4ec7-a43b-b496019d44ac.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/1cf9cd54-60e7-42c4-89b4-08b15ac89866.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/2e82fb4f-20e5-4fec-bbd2-7c618394d23f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/d6033cdc-adce-43a4-bffe-525614a17662.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/5a35e5b9-1861-45ec-a264-0335558805a2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/90e8b65a-7f5f-4e4f-9f72-5909d788ecab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/b375f50e-890f-4f2b-830e-22726cecf623.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/e915b005-6475-461f-bad7-529f325b0f9d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/cf5b166c-f13f-4324-928c-b10e04320106.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/80f43dba-4d30-43de-92e6-b21f13fcc70e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/e2510754-1586-4633-9ce0-9be45be3dcab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/bea4fc0e-b5e5-4a22-a0b0-506138c812af.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/c2652131-ba4c-45a7-b71e-56a8ec50f30c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/061f81fa-39fd-4fcd-bae3-0a3932bcc5b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/34ad9cea-8f4c-49da-90f3-afdcde8f1a67.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/81ebb798-bdcc-4be5-9a98-54a0d68f75e9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/4d15033a-5870-4076-aee4-94221b3074dc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/98ff079f-8989-4eb8-bc9d-9adcf548219a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/254a42ec-fee9-471c-9c60-8e98d8b1169b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/08b671de-06f4-4dad-93bc-fffd4957578d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/776f8770-ae1b-4bef-97a0-e5e005c22eb6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/12d62c18-8caf-4717-8db8-fc2e5c1bddef.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/ee705d98-e791-42bd-8eb0-17c3c119f3c8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/9c9a072c-b618-4847-8394-bf6432c8e0fb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/8185f4a3-3047-4570-a30a-7a70f3e013bb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/d39da08d-3626-4306-8d24-1dba11cbe2f1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/dc9ac3ff-bf62-43c4-973c-a68015c7c331.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/9810f086-d483-47aa-8e1e-f1077b575912.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/264594a2-8f6a-441a-8c5b-a4a4651909df.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/df0e32d8-f933-473a-bd52-6b4160588bc8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/7db37d2a-3db5-4551-ba5a-70b81b58b829.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/95a148cc-ae10-46f5-9076-89ef16240e56.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/c1b7298d-665a-49ce-8c9e-816a5aad501f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/82699ef8-ce2b-4c8d-9591-3077eaba4349.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/39e86f71-f5ca-4f40-a39c-2299180a25b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/07407e35-7ae3-4302-886c-c86e041bb0d5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/0d73bade-1eb7-4d11-8e10-5d480c7c1fb0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/69a86ed3-93bf-41fe-8e78-ac6a775ae9c4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/92256f70-4958-4e35-9c46-5b3f0a537fa0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/117be0c0-fc55-4678-ad6e-548d6fe03cb5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/a9c66fb5-35fc-43ee-8c01-b14134ca541a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/29142dae-c430-4c95-8fbe-9bd0aa7dfeaf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/8894ccab-ce15-4e7d-87f5-c905ec2ccd5b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/093fc59e-4c2b-4af0-92b2-4cfbc18d8abf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/6d8fec7e-812e-411f-ac4e-a735bccb3f6c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/98035131-c6cd-483f-8af0-a69898367eff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/249e6a48-20c4-47d2-941a-a4cf1c2cbcbc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/9819d43f-897a-4bb4-b0e2-035fe02c0f40.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/c1a8c98d-eb1f-4307-be27-e77c3c7635a4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/3d8ffb36-31cd-42e8-bd3d-56dbc40a1260.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/6d2d2f50-f718-44a9-9646-ad3e20d20bed.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/a1a86c9d-12d3-4bc5-991b-937ef5644b97.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/4b65e9e2-d5fb-4c54-a996-7c168d487010.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/1696d4ac-56b6-4388-9c12-a138cb93ae1e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/1b9a1664-7872-4f54-9d7a-c5667412a6a5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/a357f21c-9006-4ee1-b8d4-215ae000afc2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/8036935c-7857-4715-990e-f1dc181ca0d3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/348fe293-0f48-4ce1-80b2-23ae5ccddd08.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/26e080a9-5b64-4925-a6af-974c208af629.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/16459656-8a62-4b1c-9d6a-8bf730cdf81b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/1499314f-0625-4ec7-a43b-b496019d44ac.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/1cf9cd54-60e7-42c4-89b4-08b15ac89866.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/2e82fb4f-20e5-4fec-bbd2-7c618394d23f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/d6033cdc-adce-43a4-bffe-525614a17662.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/5a35e5b9-1861-45ec-a264-0335558805a2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/90e8b65a-7f5f-4e4f-9f72-5909d788ecab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/b375f50e-890f-4f2b-830e-22726cecf623.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/e915b005-6475-461f-bad7-529f325b0f9d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/cf5b166c-f13f-4324-928c-b10e04320106.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/80f43dba-4d30-43de-92e6-b21f13fcc70e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/e2510754-1586-4633-9ce0-9be45be3dcab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/bea4fc0e-b5e5-4a22-a0b0-506138c812af.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/c2652131-ba4c-45a7-b71e-56a8ec50f30c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/061f81fa-39fd-4fcd-bae3-0a3932bcc5b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/34ad9cea-8f4c-49da-90f3-afdcde8f1a67.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/81ebb798-bdcc-4be5-9a98-54a0d68f75e9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/4d15033a-5870-4076-aee4-94221b3074dc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/98ff079f-8989-4eb8-bc9d-9adcf548219a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/254a42ec-fee9-471c-9c60-8e98d8b1169b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/08b671de-06f4-4dad-93bc-fffd4957578d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/776f8770-ae1b-4bef-97a0-e5e005c22eb6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/12d62c18-8caf-4717-8db8-fc2e5c1bddef.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/ee705d98-e791-42bd-8eb0-17c3c119f3c8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/9c9a072c-b618-4847-8394-bf6432c8e0fb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/8185f4a3-3047-4570-a30a-7a70f3e013bb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/d39da08d-3626-4306-8d24-1dba11cbe2f1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/dc9ac3ff-bf62-43c4-973c-a68015c7c331.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/9810f086-d483-47aa-8e1e-f1077b575912.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/264594a2-8f6a-441a-8c5b-a4a4651909df.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/df0e32d8-f933-473a-bd52-6b4160588bc8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/7db37d2a-3db5-4551-ba5a-70b81b58b829.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/95a148cc-ae10-46f5-9076-89ef16240e56.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/c1b7298d-665a-49ce-8c9e-816a5aad501f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/3663/82699ef8-ce2b-4c8d-9591-3077eaba4349.jpg
 • 4
 • 2
 • 600m2
 • 600m2
 • 1000m2
Ref: 0012
Valor venda 350 000 €
 • 4
 • 2
 • 600m2
 • 600m2
 • 1000m2
Ref: 0012

Quinta V4 com potencial para turismo rural situada em Vila Verde de Ficalho/Serpa

Quinta com potencial para turismo rural, agroturismo ou alojamento local. Terreno com dois hectares. No terreno existe uma habitação V4 com 600m2 em bom estado de conservação e vários armazéns para Agropecuária. Tem dois furo de agua potável que garante a autonomia da quinta. A luz é da EDP. Bom Acesso.

Quinta V4 com potencial para turismo rural situada em Vila Verde de Ficalho/Serpa

Terreno com dois hectares composto por:
-Moradia V4.
-Vários armazéns preparados para a criação de porcos.
-Tem dois furos de agua potável que garante a autonomia da quinta tanto para a habitação como para a exploração agrícola.

- Moradia com 600m2 de área coberta.
-Armazém com 1200m2 de área coberta.

-Moradia composta por:
-Duas cozinhas;
-Quatro quartos um deles é suite;
-Três salas muito amplas (duas com lareira);
-Duas casas de banho;
-Um terraço.

A Luz é da EDP.
Bom acesso.

Marque ja a sua visita.

Características da Propriedade

 • Terraço
 • Arrecadação
 • Vista: Vista campo , Vista jardim
 • Vidros duplos
 • Furo
 • Fossa
 • Barbecue
 • Terreno vedado
 • Certificação energética: Isento
 • Certificação Energética

Contacto

O nosso website utiliza cookies para melhorar a experiência do utilizador. Ao utilizar o website, confirma que aceita a utilização de cookies de acordo com a nossa Política de Privacidade.   Saiba mais