Quinta - Vale de Vargo, Serpa, venda

 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/c8f634b4-7766-44bd-b706-9e8910dac0f7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/8d39dc6b-f17f-4abb-bf08-e30da9df47ef.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/ebcc5294-e39c-4f4e-9bd2-eb27a9f89520.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/cc625008-9bca-477a-adea-847ad7293033.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/f1f6ae75-3f81-43dc-9747-487e40a6072a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/f5c56835-4605-41c1-8e34-fa34dbfafd86.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/2f22313f-6968-4428-8a09-99331bbf620b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/7e00cce5-0139-4c66-86db-3922c587df93.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/2bad2240-3444-498a-84fe-8e6d6ff51e88.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/86aeaf81-4988-444a-90bf-1b55875c0510.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/fb848d21-ae18-4685-957b-c7f7f1342066.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/ca74fdc7-4ad9-40c9-8bf3-fa62374683d9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/b84e5d2d-0fb2-478b-ad6d-66822036b08a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/e5cf0be0-a08d-4739-910d-a1a7f7b98917.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/3d45c279-b7bd-4dd8-937a-89dc89268e93.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/3e689d33-0e1b-488d-8238-34c882352ee8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/278c40a6-33f3-4321-900f-896f2ad56765.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/c426feb1-f092-4e94-8787-24dc4026772c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/81e5bc5b-5358-42a0-83ec-a12949efbfcd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/b7b6989a-ae2b-420d-96e5-27731767d736.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/90fff620-557e-41ac-a869-8a21fae179df.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/22bffab1-f0ca-4c1d-ba64-d658c76ac955.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/48678403-050e-4c27-90ce-06e309383209.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/9d87d426-00e4-430b-86c1-74057f5f53a1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/3fc8553d-34fc-4e93-833e-f81703d5053e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/98886b73-a8f9-4799-bcff-b17abc04f04b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/b04febaa-1172-4fb6-a27c-3ec33bdb758f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/3ba91e12-35c1-43de-85f1-e8dae2137934.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/acabc3a1-7946-476d-b04a-5d82f864825d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/40a48fb5-a25f-47c7-849f-ca5a662d79ac.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/f503d4e5-a222-4211-9d39-6d6f4a845a23.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/00cb87a4-fbdc-4eda-a180-acdee22ad7f7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/79cc51ce-b062-46e6-ae7b-22a8c98a0291.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/be114ccf-fddf-4d24-b655-c5393ffce7b6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/28c8c69d-88f7-4014-9fac-8e249d58cead.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/ff3b0246-1a3b-4adb-8fa0-b9db5a0213c5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/526df60d-f96d-4bd1-9da4-ebc550a446ae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/ad58bbd1-0da2-4d2b-8b7c-397cf795c1d6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/1158af94-5c82-47aa-ab85-a3c9aa4b9885.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/d895a3b7-31c2-4db3-a932-c4cc693508c3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/cebc3ab5-0a68-4629-ad4a-f0f9a8f5cb4d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/3ab52239-0f8f-4ca6-b177-cee32fbf7672.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/02b654a4-916d-45d4-a1d0-a4292eef09f6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/e54667a4-6ee5-4c24-9ebc-9523380c784c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/a9c2bde9-621a-4491-b459-88ffce155375.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/a75c0d49-b809-40d7-81fd-ff1098e40067.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/685dca95-031d-47cc-b54c-24c0f3d7b9b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/27bcc3b3-d089-4ff4-a201-dc2eafe78d23.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/f3196cb5-6574-445c-934f-561c6dcfc805.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/5bb62a5d-b4c0-40c0-92c3-7411558a3c0f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/cca37337-9a52-4105-81ad-c145a7265e6f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/b43f4716-c261-4587-bf9f-8548c48325f6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/14f41941-2548-4c01-805e-6ba480d858d5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/395e05a5-08f0-42f5-88ec-a496f5e08895.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/2eeb11d2-8f8e-4b5d-966f-aec798baeb93.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/1a22a737-6db8-4d4c-be34-0fc9c71d1633.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/6a85f0e0-d857-4d3a-be22-e24c1c774fad.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/c4fd88da-b632-45e4-b3ea-4735a6214490.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/4cda3f0c-3fbd-4382-bb92-dd465859758f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/b7ba6e3c-8c4a-4899-a46e-01a257d96a15.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/9736c47c-0545-4b74-b555-e0b80d5a284e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/cadf52bd-6b4a-4da6-a9e1-73764abd130d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/7c9ab4b4-411e-4262-83cc-b8a6a7db38f7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/1cf4d803-3372-4bfc-b499-1e2c30083e6e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/c8f634b4-7766-44bd-b706-9e8910dac0f7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/8d39dc6b-f17f-4abb-bf08-e30da9df47ef.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/ebcc5294-e39c-4f4e-9bd2-eb27a9f89520.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/cc625008-9bca-477a-adea-847ad7293033.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/f1f6ae75-3f81-43dc-9747-487e40a6072a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/f5c56835-4605-41c1-8e34-fa34dbfafd86.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/2f22313f-6968-4428-8a09-99331bbf620b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/7e00cce5-0139-4c66-86db-3922c587df93.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/2bad2240-3444-498a-84fe-8e6d6ff51e88.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/86aeaf81-4988-444a-90bf-1b55875c0510.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/fb848d21-ae18-4685-957b-c7f7f1342066.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/ca74fdc7-4ad9-40c9-8bf3-fa62374683d9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/b84e5d2d-0fb2-478b-ad6d-66822036b08a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/e5cf0be0-a08d-4739-910d-a1a7f7b98917.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/3d45c279-b7bd-4dd8-937a-89dc89268e93.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/3e689d33-0e1b-488d-8238-34c882352ee8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/278c40a6-33f3-4321-900f-896f2ad56765.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/c426feb1-f092-4e94-8787-24dc4026772c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/81e5bc5b-5358-42a0-83ec-a12949efbfcd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/b7b6989a-ae2b-420d-96e5-27731767d736.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/90fff620-557e-41ac-a869-8a21fae179df.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/22bffab1-f0ca-4c1d-ba64-d658c76ac955.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/48678403-050e-4c27-90ce-06e309383209.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/9d87d426-00e4-430b-86c1-74057f5f53a1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/3fc8553d-34fc-4e93-833e-f81703d5053e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/98886b73-a8f9-4799-bcff-b17abc04f04b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/b04febaa-1172-4fb6-a27c-3ec33bdb758f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/3ba91e12-35c1-43de-85f1-e8dae2137934.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/acabc3a1-7946-476d-b04a-5d82f864825d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/40a48fb5-a25f-47c7-849f-ca5a662d79ac.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/f503d4e5-a222-4211-9d39-6d6f4a845a23.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/00cb87a4-fbdc-4eda-a180-acdee22ad7f7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/79cc51ce-b062-46e6-ae7b-22a8c98a0291.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/be114ccf-fddf-4d24-b655-c5393ffce7b6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/28c8c69d-88f7-4014-9fac-8e249d58cead.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/ff3b0246-1a3b-4adb-8fa0-b9db5a0213c5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/526df60d-f96d-4bd1-9da4-ebc550a446ae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/ad58bbd1-0da2-4d2b-8b7c-397cf795c1d6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/1158af94-5c82-47aa-ab85-a3c9aa4b9885.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/d895a3b7-31c2-4db3-a932-c4cc693508c3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/cebc3ab5-0a68-4629-ad4a-f0f9a8f5cb4d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/3ab52239-0f8f-4ca6-b177-cee32fbf7672.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/02b654a4-916d-45d4-a1d0-a4292eef09f6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/e54667a4-6ee5-4c24-9ebc-9523380c784c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/a9c2bde9-621a-4491-b459-88ffce155375.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/a75c0d49-b809-40d7-81fd-ff1098e40067.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/685dca95-031d-47cc-b54c-24c0f3d7b9b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/27bcc3b3-d089-4ff4-a201-dc2eafe78d23.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/f3196cb5-6574-445c-934f-561c6dcfc805.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/5bb62a5d-b4c0-40c0-92c3-7411558a3c0f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/cca37337-9a52-4105-81ad-c145a7265e6f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/b43f4716-c261-4587-bf9f-8548c48325f6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/14f41941-2548-4c01-805e-6ba480d858d5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/395e05a5-08f0-42f5-88ec-a496f5e08895.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/2eeb11d2-8f8e-4b5d-966f-aec798baeb93.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/1a22a737-6db8-4d4c-be34-0fc9c71d1633.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/6a85f0e0-d857-4d3a-be22-e24c1c774fad.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/c4fd88da-b632-45e4-b3ea-4735a6214490.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/4cda3f0c-3fbd-4382-bb92-dd465859758f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/b7ba6e3c-8c4a-4899-a46e-01a257d96a15.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/9736c47c-0545-4b74-b555-e0b80d5a284e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/cadf52bd-6b4a-4da6-a9e1-73764abd130d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/7c9ab4b4-411e-4262-83cc-b8a6a7db38f7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyfiles/2029/295985/1cf4d803-3372-4bfc-b499-1e2c30083e6e.jpg
 • 5
 • 2
 • 5525m2
 • 454m2
 • 5525m2
Ref: 0183
Valor venda
350 000 €
 • 5
 • 2
 • 5525m2
 • 454m2
 • 5525m2
Ref: 0183

Quinta V5 com situada em Vale de Vargo concelho de Serpa.

Quinta com 5525 m2 de terreno e com moradia com uma área de construção de 454 m2.

Terreno composto de uma moradia, um casão, um alpendre e varias arvores de fruto.

A moradia é composta por:

No rés do chão:
- Área de circulação;
- Uma sala muito ampla e com lareira (a lareira tem vista para cozinha);
- Cozinha muito espaçosa e com a lareira com vista pra sala;
- Uma despensa;
- Uma sala mais pequena com lareira;
- Um quarto ou escritório;
- Uma casa de banho;
- Uma arrumação no vão da escada.

No primeiro andar:
- Cinco quartos;
- Uma casa de banho;
- Dois roupeiros grandes.

Todas as divisões tem aquecimento fornecido por uma caldeira que se encontra montada na cave.

Todas as divisões tem janelas, a cas tem muita luz natural.

Um armazém fechado, e um alpendre com barbecue.

Tem dois poços no terreno.

Marque já a sua visita e venha conha conhecer esta magnifica vivenda.

Contacto